Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Bonus, który ma znaczenie

2018-04-16 09:19:43
72% Polaków, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową czuje się pewnie, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego ich bliscy nie pozostaną bez środków do życia. Z tego powodu cenią polisy ubezpieczeniowe również jako benefit oferowany przez pracodawców, którzy chętnie go wykorzystują dla podniesienia atrakcyjności oferty pracy.

Według badania Pramerica Insight taka oferta została przedstawiona przez pracodawcę aż 74% respondentom zatrudnionym na etat. 

Połowa badanych osób uważa za ważne albo bardzo ważne posiadanie ubezpieczenia na życie. Wynika to też z celów finansowych, które chcieliby osiągnąć – dla 69% pracowników najważniejszym jest zagwarantowanie możliwości pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie, 68% nie chce stać się finansowym obciążeniem dla najbliższych, a 64% chciałoby zapewnić rodzinie odpowiedni poziom życia w razie swojej śmierci lub inwalidztwa. Potrzeba ubezpieczenia staje się coraz silniejsza, dlatego Polacy coraz chętniej korzystają z benefitów w postaci grupowego ubezpieczenia na życie.

„Jedną z ważnych korzyści polis grupowych jest możliwość ubezpieczenia życia pracownika z zastosowaniem uproszczonej analizy stanu zdrowia ubezpieczonego” – dodaje Dariusz Modzelewski, dyrektor działu sprzedaży ubezpieczeń grupowych w Pramerica Życie TUiR SA.

Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak i z okazji narodzin dziecka. W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń objętych ochroną, osoba ubezpieczona lub uposażeni otrzymują z góry określoną kwotę świadczenia. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków ani nie wlicza się w masę spadkową.

Co ciekawe, jeśli współmałżonek lub partner również posiada tego typu ubezpieczenie w swoim zakładzie pracy, wsparcie finansowe może być podwójne. Często z grupowego ubezpieczenia mogą skorzystać również rodziny pracowników.

Aż 97% osób zatrudnionych, które wzięło udział w badaniu zadeklarowało, że ubezpieczenie na życie oferowane przez ich pracodawcę jest dla nich ważne lub bardzo ważne.  Zarządzający powinni mieć zatem na uwadze, że dobrze wprowadzony pakiet świadczeń dodatkowych, dopasowany do potrzeb zespołu to szansa dla firmy na budowanie zaangażowania pracowników, a to przekłada się na realizację celów biznesowych. To także szansa na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i budowanie wizerunku przedsiębiorstwa, które dba o swoją kadrę i ich bliskich.

„Coraz częściej to pracodawca bierze na siebie koszty składek ubezpieczeń grupowych, traktując to jako dodatkową zachętę do pracy. Oczywiście oferowane są również pakiety, kiedy to pracownik w części lub w całości opłaca składkę. Ze względu na liczbę polis w ramach ubezpieczenia grupowego, składka i tak jest atrakcyjna dla pracownika, bo stosunkowo niższa od składek w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Trzeba jednak pamiętać, że to pracodawca negocjuje wysokość sum ubezpieczenia i częściej są one dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa niż indywidualnych potrzeb pracowników.  Ubezpieczenia grupowe to doskonały bonus, jednak warto rozważyć uzupełnienie ochrony indywidualną polisą dopasowaną do rzeczywistych potrzeb swoich i rodziny dodaje Dariusz Modzelewski.  

Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie www.pramerica.pl

O badaniu

Badanie Pramerica Insight zostało zrealizowane na rynku polskim przez IPSOS na zlecenie i według wytycznych Pramerica Życie TUIR SA i Prudential Financial w oparciu o wywiady na próbie 1000 zamożnych i średnio zamożnych Polaków w wieku 25-65 lat z gospodarstw domowych o przychodzie powyżej 4000 zł netto i zamieszkujących miasta wojewódzkie.

 

Dodał: Pramerica Życie TUiR SA