Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Cieszyński projekt w walce o środki z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

2019-07-15 22:40:25
Do 26 lipca można zgłaszać projekty w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już teraz wiadomo, iż o środki ubiegać się będzie projekt z Cieszyna, w ramach którego mieszkańcy województwa mogliby liczyć na tańsze o połowę przejazdy kolejowe na wydarzenia kulturalne organizowane na Śląsku.

- Pracując w Cieszyńskiej Informacji Turystycznej, obserwowałem jak duże jest zainteresowanie Industriadą. Ta akcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej charakter od samego początku związany był z przemieszczaniem się pociągami do miejsc znajdującymi na Szlaku Zabytków Techniki. Na tej podstawie powstała inspiracja do projektu „Pociąg do kultury” - tłumaczy Michał Nowak, pomysłodawca projektu.

„Pociąg do kultury” zakłada tańsze o 50% przejazdy na wydarzenia kulturalne organizowane m.in. w teatrach, kinach, ośrodkach kultury, operach, filharmoniach, muzeach, galeriach sztuki, bibliotekach, ale także dojazdy na festiwale i przeglądy filmowe, muzyczne, teatralne, folklorystyczne. Projekt byłby realizowany od stycznia do grudnia 2020 roku. W ramach projektu, każdego miesiąca do wykorzystania byłoby 1000-2000 przejazdów Kolejami Śląskimi. Aby skorzystać z darmowego przejazdu, należałoby kupić bilet na przejazd Kolejami Śląskimi do miejscowości, w której odbywa się wydarzenie kulturalne, a następnie zakupić bilet na wydarzenie kulturalne odbywające się na terenie województwa. Po przedstawieniu obu biletów pasażer otrzymałby bezpłatny bilet powrotny do miejsca swojego zamieszkania. Koszt projektu to blisko 200 tys. zł, z czego 90% kwoty to koszt biletów, a pozostałe 10% to koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem projektu.

Obecnie zbierane są podpisy na liście poparcia dla projektu. Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada bowiem, iż do zgłoszenia projektu wymagane jest uzyskanie wsparcia od minimum 100 mieszkańców województwa śląskiego. Podpisy będą zbierane do 26 lipca w Miejskim Centrum Informacyjnym w Cieszynie (ul. Rynek 1), w administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie (ul. Hajduka 17, ul. Filasiewicza 7 i ul. Kossak-Szatkowskiej 6). Po formalnym zakwalifikowaniu projektu nastąpi głosowanie, które odbędzie się w dniach od 12 do 30 listopada 2019 roku. W międzyczasie, wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Pociąg do kultury” dostępne są na stronie w serwisie społecznościowym Facebook.com/PociagDoKultury2020.
Regiony: śląskie, Polska
Dodał: Agencja Reklamowa SPOT