Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Coraz bezpieczniejszy transport publiczny dzięki dozorowi wizyjnemu

2019-02-20 16:15:31
Dzięki postępującej cyfryzacji transport publiczny staje się coraz bardziej inteligentny, a w konsekwencji bezpieczniejszy niż kiedykolwiek przedtem.

To jeden z wielu wniosków, jakie przyniosły wspólne badania przeprowadzone przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) i Axis Communications w zakresie wykorzystania dozoru wizyjnego w sektorze transportu publicznego.

 W ciągu ostatnich kilku lat gwałtownie wzrosło zainteresowanie aplikacją rozwiązań dozoru wizyjnego w transporcie publicznym. W rezultacie poziom bezpieczeństwa w miastach wzrósł, co przełożyło się na satysfakcję pasażerów, a także na funkcjonowanie i wyniki finansowe operatorów. Korelacji tej przyjrzała się bliżej Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (Union Internationale des Transports Publics/UITP) wraz z ekspertami Axis Communications, badając trendy związane z modernizacją transportu publicznego z wykorzystaniem inteligentnego monitoringu. UITP to ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca ponad 3,8 tys. podmiotów (firmy przewozowe, instytucje i ośrodki naukowe) z 96 krajów, działających w sektorze transportu zbiorowego. Z przeprowadzonych wśród organizacji transportowych badań (obejmujących lata 2015-2018) wynikają m.in. następujące wnioski:

 

  • Postępuje widoczny proces przechodzenia na sieciowe systemy dozoru wizyjnego (82% firm posiada już sieciowy element w swoich systemach);
  • Wzrasta współczynnik udostępnień. W 2015 r. uśredniona liczba adresatów udostępnianych filmów wideo ogółem wyniosła 3,04 podczas gdy w 2018 r. już 3,4. Wzrost liczby uczestników wymian wykazano w szczególności w następujących działach: Centra dozoru miejskiego (10% do 22%), Straże pożarne (4% do 28%) i Regionalne/krajowe centra bezpieczeństwa (5% do 12%);
  • Akceptacja opinii publicznej wobec zastosowania dozoru wizyjnego w transporcie publicznym zwiększyła się z 65% do 73%. Konsumenci dostrzegają korzyści związane
    z monitoringiem, ceniąc wyżej względy bezpieczeństwa niż zagrożenia dla prywatności.

 

Cyfryzacja przede wszystkim

 

Cyfryzacja zmienia różne aspekty funkcjonowania naszych gospodarek i społeczeństw, także
w zakresie podróżowania, logistyki i transportu publicznego. Przyniosła chociażby większą wydajność pracy, poprawę jakości produktów i usług, czy lepszą jakość obsługi klienta. Raport UITP i Axis Communications wskazuje, że w porównaniu z 2015 r. odsetek sieci transportu publicznego wyposażonych wyłącznie w kamery analogowe uległ wyraźnemu zmniejszeniu (z 25% do 18%).
W ramach procesów modernizacji inwestuje się już głównie w instalacje cyfrowe. Przejście na sieciowe systemy dozoru wizyjnego staje się oczywistym wyborem. Ponadto, digitalizacja przyczyniła się również do zmiany w społecznym postrzeganiu dozoru wizyjnego i mierzeniu jego efektywności. Początkowo, ocenę monitoringu mierzono poprzez „postrzeganie” pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo pasażerów i kierujących pojazdami. Obecnie ewaluacja polega na mierzeniu wpływu na faktyczny poziom bezpieczeństwa zapewnianego pasażerom i personelowi na poziomie 80%.

Zwiększone inwestycje w technologię i analitykę w czasie rzeczywistym

Inwestycje w zakresie sieciowego dozoru wideo umożliwiają operatorom usprawnienie procesu decyzyjnego poprzez korzystanie z funkcji analityki w czasie rzeczywistym. Postęp w tym zakresie oznacza m.in. większą gotowość platform do wychwycenia zmian w przypadku scenariuszy krytycznych (wymagających reakcji na konkretne zagrożenia bezpieczeństwa lub awarie). Na przykład technologia uczenia maszynowego pozwala określać, co jest “normalną” czynnością w obrębie sceny, automatycznie generując ostrzeżenie, gdy zostanie wykryta aktywność wykraczająca poza przyjętą normę. Mimo że kamery analogowe wciąż są wykorzystywane w niektórych zastosowaniach transportu publicznego, władze miast szukają bardziej inteligentnych, zautomatyzowanych rozwiązań, jednocześnie podnoszących bezpieczeństwo. W raporcie z badania wykazano na przykład, że w 2015 r. rzadko wykorzystywano w analizie opcję np. „wykrywanie graffiti", która otrzymała mniej niż 10% wskazań przez respondentów. Natomiast w 2018 r. wykorzystano wszystkie 17 z dostępnych opcji, przy czym niektóre
z najpopularniejszych scenariuszy zbliżały się do 50% lub więcej wskazań, a wśród nich m.in.: nielegalne wejście, naruszenie obszaru, wkroczenie na tory kolejowe. Wzrost w tym obszarze jest niewątpliwie spowodowany rozwojem narzędzi analitycznych, dzięki którym kamery sieciowe są jeszcze bardziej użyteczne i niezawodne. Rynek programów analitycznych szybko rośnie i wkrótce należy spodziewać się dalszego wsparcia inwestycji w inteligentne systemy zarządzania monitoringiem.

Rosnące wsparcie od przedsiębiorstw dla pasażerów

 

Akceptacja dozoru wizyjnego przez pasażerów w kontekście budowania bezpieczeństwa zawsze była dość wysoka. Raport ujawnił, że poparcie społeczne dla monitoringu wizyjnego wzrosło od 2015 r. z 65% do 73%, podczas gdy wsparcie ze strony personelu kierującego pojazdami utrzymuje się na tym samym poziomie (tj. 78%). Trend ten może wynikać z faktu, że w przypadku poważnych incydentów z udziałem pojazdów transportu publicznego działania dochodzeniowe nierzadko wspomagane były właśnie przez materiały pochodzące z systemów dozoru wizyjnego. Na przykład, po ataku terrorystycznym w brukselskim metrze z 22 marca 2016 r., zamachowiec, jak również jego wspólnik, którzy opuścili miejsce zdarzenia przed wybuchem, zostali szybko zidentyfikowani za pomocą monitoringu sieciowego ze streamingiem wideo na żywo, a także oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy, które przekazało cenne, aktualne informacje policji. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami CCTV moduły rozpoznawania twarzy były w stanie uchwycić i przesłać obrazy podejrzanych o wysokiej jakości, co pozwoliło z kolei na szybszy  i skuteczniejszy proces identyfikacji i ścigania. Chociaż kwestie związane z ochroną danych osobowych
i prywatności są często źródłem gorącej debaty na całym świecie, wydaje się, że w opinii publicznej korzyści płynące
z wykorzystania monitoringu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewyższają niedogodności z tytułu częściowej utraty prywatności, zwłaszcza w przypadku rosnącej większości podróżnych. Ta rosnąca akceptacja została również zaobserwowana dzięki ogromnemu wzrostowi procesów udostępniania wideo zarówno wewnętrznie, jak
i zewnętrznie. Rzeczony raport ujawnił, że wzrasta współczynnik udostępnień: w 2015 r. uśredniona liczba adresatów udostępnianych filmów wideo ogółem wyniosła 3,04, podczas gdy w 2018 r. średnia ta wyniosła 3,4. Wzrost liczby uczestników wymian wykazano w szczególności w następujących działach: Centra dozoru miejskiego (10% do 22%), Straże pożarne (4% do 28%) i Regionalne/krajowe centra bezpieczeństwa (5% do 12%).

 

 

 

Liczby te sugerują również głębszy poziom współpracy interesariuszy systemów bezpieczeństwa, w ramach której przedsiębiorstwa łączą się, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Wraz z zaangażowaniem się większej liczby stron, poprzez zaufanie, akceptację i współpracę, dozór wizyjny w transporcie publicznym będzie nadal służyć celowi, dla którego został wdrożony – bezpieczeństwu publicznemu.

 

 

Wnioski

 

Jak wykazało badanie UITP i Axis Communications, zarówno personel zatrudniony w sektorze, jak
i pasażerowie coraz bardziej doceniają wartość i użyteczność technologii dozoru wizyjnego
w transporcie publicznym nie tylko pod kątem wpływu na poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim pod względem wkładu w umacnianie realnych jego elementów. W rezultacie inwestycji
w innowacje sektorowe, oferta dozoru wideo szybko się rozwija. Idee wspierania organizacji transportu publicznego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem inteligentnego monitoringu,
w porównaniu z rokiem 2015, szybko stały się rzeczywistością roku 2018. Rozwiązania te, oparte na sztucznej inteligencji, pozostaną niebawem podstawą każdego publicznego transportu.

 

Kontakt:

Marek Pavlica, Regional Communications Specialist Eastern Europe, Axis Communications

Telefon: + 42 0 734 319 237, E-mail: marek.pavlica@axis.com

Irmina Dzyr-Rainka, Senior Account Manager, PRIMUM Public Relations

Telefon:+ 48 22 728 313 510, E-mail: i.dzyr-rainka@primum.pl

 

Informacje o Axis Communications

Axis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego
i bezpieczniejszego świata. Jako światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów sieciowych opartych na otwartych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami, dostarczając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki.  Axis zatrudnia około 3143 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych przez sieć ponad  90 000 partnerów. Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com oraz na profilu https://www.facebook.com/AxisCommunicationsPoland

Kategorie: Usługi
Dodał: PRIMUM PR