Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Development Centre - Dobre standardy czyli klucz do sukcesu.

2018-06-26 10:37:25
Dzięki procesom Development Centre pracownicy uzyskują rzetelną, wieloaspektową i kompleksową informację na temat swojego poziomu kompetencji oczekiwanych w organizacji, zwiększają swoje szanse rozwoju zawodowego lub awansu, o wiele lepiej rozumieją potrzeby firmy i wiedzą jak dostosować do niej swój styl działania.

Skuteczniej także rozwiązują problemy zawodowe, trafniej oceniają swoje kompetencje i potrafią z nich skuteczniej korzystać, a także zyskują informacje zwrotne od osób, które postrzegają jako obiektywne, co jest dla nich silnym bodźcem do zmiany zachowania.

Sesje Development Centre, traktowane jako klucz do rozwoju, cały czas zyskują na popularności w Polsce, coraz więcej osób aktywnych zawodowo ma już takie doświadczenie za sobą lub będzie miało w niedalekiej przyszłości. Warto więc poznać dobre standardy prowadzenia takiej sesji. Podstawowe pytania, jakie najczęściej nasuwają się zarówno mniej doświadczonym organizatorom jak i uczestnikom to:

 1. Gdzie sesja powinna zostać przeprowadzona, w firmie czy poza nią?

Z uwagi na większe poczucie bezpieczeństwa pracowników, a także konieczność oderwania od bieżących spraw zdecydowanie lepiej jest zorganizować sesje na tzw. „neutralnym gruncie”, czyli poza firma. Nie bez znaczenie jest również fakt, ze taki projekt będzie miał wtedy większy prestiż w oczach pracowników, a wiec da im większą motywację do rozwoju.

2. Jaki powinien być stosunek liczbowy asesorów do uczestników?

Optymalny stosunek to 1 asesor na 2 uczestników, przy założeniu, że każdego uczestnika obserwuje co najmniej 2 asesorów.

3. Kto powinien mieć dostęp do wyników sesji?

To zależy od wcześniejszych ustaleń, celów konkretnego projektu i kultury organizacyjnej. Na pewno uczestnicy powinni otrzymać pełny dostęp do swoich raportów indywidualnych. Poza tym, najczęściej raporty otrzymuje również bezpośredni przełożony i dział HR, z zastrzeżeniem zachowania poufności.

4. Jak powinny wyglądać potencjalne relacje pomiędzy asesorem a uczestnikiem DC?

Asesor powinien być osoba maksymalnie neutralną dla uczestników, najlepiej taka, z która nie utrzymują żadnych kontaktów, ponieważ zarówno obecna relacja jak i wpływ wcześniejszych doświadczeń może mieć wpływ na ocenę.5.     

5. Czym się kierować, dobierając grupy na sesje DC?

Należy zadbać przede wszystkim o to, aby czynniki zewnętrzne nie zakłóciły oceny kompetencji, a wiec należy unikać sytuacji, kiedy w jednej grupie mogłyby się znaleźć osoby pozostające w stosunku służbowym [podwładny - przełożony], relacji rodzinnej [np. mąż – zona, ojciec – syn], mają bardzo wyraźnie zróżnicowany poziom umiejętności lub są ze sobą skonfliktowane.

 

Kategorie: Praca
Dodał: ePR