Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Dobre praktyki Credit Agricole ponownie wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2019-03-29 12:47:33
23 dobre praktyki banku Credit Agricole zostały wyróżnione w najnowszym raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od 17 lat. To największy w Polsce coroczny przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu.


Na działania Credit Agricole wyróżnione w najnowszym wydaniu raportu składa się 12 praktyk długoterminowych i 11 zgłoszonych po raz pierwszy. Do inicjatyw banku, które zadebiutowały w publikacji, należą projekty takie jak: program work-life balance „powerON”, powołanie grup roboczych opracowujących wewnętrzną politykę różnorodności i politykę środowiskową, a także zaangażowanie w akcję „Kup plecaka dla dzieciaka”. Przedsięwzięcia Credit Agricole, które pojawiły się już w poprzednich wydaniach raportu, to, między innymi, skierowany do studentów program „MAKSYMALNI”, wewnętrzny Kodeks Współpracy oraz odpowiedzialna polityka zakupowa.

 

– Wyróżnienia dla społecznych inicjatyw naszego banku to powód do radości. Jako bank, który słucha, chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy. Uznanie ekspertów to dowód, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole, odpowiedzialny za koordynację działań CSR w banku.
– Świadomość oddziaływania na otoczenie jest niezwykle ważna dla każdego biznesu. Strategie działania i osiągania zysku powinny zawsze uwzględniać ten wpływ.

 

W raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” podsumowującym aktywności w 2018 roku znalazły się 1549 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To kolejny rok, gdy liczba praktyk intensywnie się zwiększa – tym razem o ponad 350 względem zeszłorocznej publikacji. Tym samym jest to kolejny rekord w 17-letniej historii raportu, co świadczy o stałym i systematycznym rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR) w Polsce.

 

Od trzech lat w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” do inicjatyw firm przyporządkowywane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odnosząc się do Celów, FOB przyłącza się do ich promocji i zachęca kolejne firmy, by planowały i realizowały swoje działania, uwzględniając wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym. Najbardziej popularne cele w tej edycji raportu to „Dobra jakość edukacji” oraz „Dobre zdrowie i jakość życia”, podczas gdy bank Credit Agricole skupił się szczególnie na celu „Wzrost gospodarczy i godna praca”, a także „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” oraz „Mniej nierówności”.

Dodał: Credit Agricole Bank Polska S.A.