Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe

2018-11-20 09:46:18
W trzecim kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 27 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za trzy kwartały tego roku mają wartość prawie 87 mln złotych i są wyższe o 5,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.
Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła w trzecim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 26,979  mln zł, natomiast narastająco za trzy kwartały br. 86,984 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres trzech kwartałów br. (w porównaniu do uzyskanych w analogicznym okresie roku 2017) były wyższe o 5,781 mln zł. 

GK RAFAMET za trzeci kwartał 2018 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 79 tys. zł. Narastająco za okres trzech kwartałów bieżącego roku Grupa zanotowała jednak stratę w wysokości 826 tys. złotych, podtrzymując jednocześnie deklarację uzyskania dodatnich rezultatów finansowych w skali całego roku.

RAFAMET S.A. (Jednostka Dominująca GK RAFAMET) dnia 08.10.2018 wypłaciła dywidendę z zysku za 2017 rok. Na dywidendę przeznaczono łącznie 1,036 mln zł.

RAFAMET S.A. swoją obecność na pierwszej edycji China International Import Expo 2018 w Szanghaju zwieńczył zawarciem (w dniu 10.11.2018 roku) umowy na dostawę obrabiarki typu UFB 125 N przeznaczonej dla nowo budowanej linii metra w Pekinie. Będzie ona linią dojazdową do nowego portu lotniczego budowanego w południowej części tego miasta.

* * *
RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.

* * *
Kontakt:
www.rafamet.com.pl

Anna Koza
anna.koza@adventure.media.pl
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70
Kategorie: Gospodarka, Przemysł
Dodał: Adventure Media s.c.