Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Impreza integracyjna oraz prezenty dla pracowników a podatek i ubezpieczenie społeczne

2018-12-03 19:18:39
Przedsiębiorcy chcąc motywować pracowników decydują się na różnego typu działania z zakresu HR. Jednym z popularniejszych rozwiązań są imprezy integracyjne oraz prezenty na różnego typu okazje (święta, urodziny itd.). Niekiedy jednak podczas rozliczania kosztów eventów i upominków dla pracowników powstają pewne wątpliwości.

Przedsiębiorcy chcąc motywować pracowników decydują się na różnego typu działania z zakresu HR. Jednym z popularniejszych rozwiązań są imprezy integracyjne oraz prezenty na różnego typu okazje (święta, urodziny itd.). Niekiedy jednak podczas rozliczania kosztów eventów i upominków dla pracowników powstają pewne wątpliwości - mówi Jacek Gutowski z agencji reklamowej AIDA Online. - Rodzi się pytanie, czy pracownik, który otrzymał prezent od pracodawcy lub brał udział w imprezie, powinien odprowadzić od nich podatek dochodowy oraz opłacić ZUS.

Prezenty dla pracowników a dochód

Ogólnie przyjmuje się, ze każdy prezent od firmy stanowi przychód pracownika. Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT za przychody uznaje się „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń”. Od powyższej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Z opodatkowania zwolnione są świadczenia rzeczowe i pieniężne sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Dotyczy to tych świadczeń, których łączna kwota nie przekracza 380 zł w roku.

Powyższe zwolnienie nie obejmuje bonów i talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że w ich przypadku pracodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy, traktując bon lub talon jako przychód pracownika.  

Składki ZUS od prezentów finansowanych ze środków obrotowych

Przy wyborze sposobu finansowania prezentów dla pracowników, warto rozważyć kwestię ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Kupując upominki ze środków obrotowych pracodawca musi odprowadzić od ich wartości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W tym samym czasie prezenty finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wymagają opłacenia składek na ubezpieczenia ZUS. Co więcej, składki te nie będą wymagane w przypadku finansowania z powyższego źródła, nawet gdy wartość prezentów przekroczy w roku 380 zł i pracodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy od upominków.

Imprezy integracyjne mogą stanowić korzyść majątkową

Z imprezami firmowymi sytuacja jest mniej jednoznaczna. Wiele zależy od interpretacji konkretnego wydarzenia organizowanego przez firmę. Przez niejasności, które pojawiały się w toku rozliczania tego typu działań HR-owych, 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w sprawie opodatkowania świadczeń nawet potencjalnie otrzymanych przez pracownika w związku z zatrudnieniem, które są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

W wyroku Trybunału zwrócono uwagę na interpretację przychodu pracownika w kontekście spotkania firmowego. Uznano, że jeżeli impreza nie stanowi wymiernej korzyści finansowej dla pracownika czy oszczędności w jego wydatkach, to nie może być uznana za przychód. Pracownik przychodzi na takie eventy ze względu na łączące go stosunki z pracodawcą, więc w ten sposób nie odnosi on wymiernej korzyści i nie oszczędza wydatków.

Przyjmując powyższe założenia, koszt imprezy firmowej – w tym wigilijnej – nie stanowi przychodu pracownika, co oznacza brak obowiązku podatkowego i oskładkowania ZUS.

Dodał: AIDA Online