Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Kolejny najlepszy finansowy rok Pramerica Życie

2018-05-17 12:29:43
Pramerica Życie TUiR SA odnotowała zysk netto w wysokości 27,4 mln zł. Wynik ten jest o 38% wyższy od ubiegłorocznego. Przypis składki brutto towarzystwa również wzrósł i wyniósł niemal 261,8 mln zł. To kolejny rekordowo dobry rok pod względem finansowym dla spółki.

- Zamknęliśmy kolejny rok z najlepszym wynikiem finansowym w historii naszej firmy, co napawa nas dumą. – mówi Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie. – Przed nami nowe otwarcie. Wkraczamy
w ten etap jako solidna spółka z rosnącym gronem zadowolonych oraz lojalnych klientów. Nieprzerwanie realizujemy naszą strategię sprzedaży dopasowanych do indywidualnych potrzeb ubezpieczeń na życie,
 z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Dzięki tym priorytetom możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem utrzymywalności polis indywidualnych, który na koniec 2017 roku wyniósł 91,1%, a także wysokim wynikiem odnawialności polis w obszarze ubezpieczeń grupowych, który wyniósł 90,9%. Tak dobre wyniki to dowód zaufania naszych klientów, które chcemy pielęgnować poprzez niezmienne oferowanie najwyższej jakości produktów i obsługi.

Stały wzrost

W 2017 roku Pramerica Życie TUiR SA prowadziła działalność ubezpieczeniową w dwóch obszarach biznesowych: w działalności bezpośredniej oraz w reasekuracji czynnej. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto
z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2017 wyniosła około 239,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 6%.

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2017 wyniosły niemal 28,6 mln zł i były o około 12% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Spółka odnotowała zysk netto za 2017 rok w wysokości 27,4 mln zł.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2017 roku wyniósł 224%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 896%. Wpływ na stabilną sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne.

Kategorie: Finanse
Dodał: Pramerica Życie TUiR SA