Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Konferencja „Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea” w Poznaniu.

2018-10-10 12:25:30
19 października w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius UAM odbędzie się konferencja „Idea uniwersytetu a Uniwersytet-Idea”, na której zostaną poruszone zagadnienia związane z kondycją uniwersytetów w Polsce – zagrożeniami, problemami i perspektywami czekającymi szkolnictwo wyższe.

Wolna i demokratyczna przyszłość potrzebuje odmienionej gospodarki rynkowej. Jest to myśl, która przyświeca Open Eyes Economy – ruchowi intelektualnemu zainicjowanemu w środowisku krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. OEE inicjuje dyskusje konceptualne oraz angażuje do działania przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Taka różnorodność jest podstawą do zdefiniowania problemów oraz przeprowadzenia potrzebnych zmian, które muszą zajść przede wszystkim w podstawowych strukturach życia społecznego – tj. w głównych organizacjach zbiorowej aktywności. To przede wszystkim przedsiębiorstwa, miasta i szkoły – a w szczególności uniwersytety.

Uniwersytet nie może być traktowany jako „byt idealny”, to bowiem powodowałoby, że byłby bytem skostniałym. Zamiast o Idei uniwersytetu, trzeba myśleć o Uniwersytecie-Idei – konkretnej organizacji akademickiej, która spełnia zarówno funkcje konstytuujące uniwersytet (badania, kształcenie i formowanie), jak i skupia się na sposobie, w jaki są realizowane. Wierzymy, że doprowadzi to do wytwarzania wartości akademickich, przede wszystkim generowania wiedzy. Idea uniwersytetu może rodzić się w indywidualnym umyśle, ale staje się rzeczywista za sprawą zbiorowego, społecznego wysiłku – tłumaczy prof. Jerzy Hausner.

Na wydarzenie zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele szkolnictwa wyższego. Wezmą w nim udział m.in. prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz i prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Wojciech Morawski oraz prof. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Fazlagić i dr Przemysław Garsztka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak z Politechniki Poznańskiej, dr Barbara Stepnowska z Politechniki Gdańskiej, dr Łukasz Stankiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani Agata Bednarek – Head of PR największej na świecie organizacji młodzieżowej AIESEC. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zapis debaty przeprowadzonej w maju tego roku w Świeradowie-Zdroju pomiędzy dziesięcioma przedstawicielami polskich uczelni wyższych.

Konferencja „Idea uniwersytetu oraz Uniwersytet-Idea”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Fredry 10, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius, Salon Mickiewicza
19 października 2018, godz. 10.00 – 16.00.

Wstęp na wydarzenie wolny po wcześniejszej rejestracji na poznan.oees.pl. Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy zainteresowani jej tematyką, nie tylko przedstawiciele grona akademickiego. W formularzu nie ma konieczności podawania instytucji afiliującej.


Open Eyes Economy on Tour to cykl wydarzeń poświęconych nowej idei – gospodarce, która bazuje na relacjach i wartościach. Zwieńczeniem całorocznych spotkań odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą jest Open Eyes Economy Summit, którego trzecia edycja odbędzie się 20 – 21 listopada 2018 w Krakowie.

Głównym Partnerem OEE on Tour 2018 jest Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie.

Dodał: OEES