Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Korzystny cashback z inwestycji we własną przyszłość? Tak, to możliwe!

2017-12-13 15:45:23

Słownik oksfordzki pojęcie cashback tłumaczy jako: formę zachęty oferowanej nabywcom niektórych produktów, za pomocą której otrzymują zwrot pieniędzy po dokonaniu zakupu[1]. A gdyby tak znaleźć produkt, który nie dość, że może dać szansę na pewien zwrot z inwestycji, to jednocześnie zapracuje na dostatnią przyszłość jego posiadacza? Wydaje się niemożliwe? Nic bardziej mylnego. Odpowiedzią spełniającą te założenia jest IKZE – kluczowy element III filaru emerytalnego, którego popularność z każdym rokiem rośnie, choć nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z pełni korzyści, jakie oferuje.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to jedna z form dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, wchodząca w skład tzw. III filaru emerytalnego (wspólnie z IKE oraz PPE). Podobnie jak pozostałe elementy III filaru, oferuje szereg zachęt podatkowych, których celem jest zainspirowanie społeczeństwa do oszczędzania na emeryturę we własnym zakresie. Poza zwolnieniem oszczędzającego z podatku od zysków kapitałowych i zagwarantowaniem możliwości dziedziczenia środków, największą zaletą IKZE jest właśnie możliwość odliczenia wpłaconych pieniędzy od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT.

W 2017 roku na IKZE można wpłacić maksymalnie 5 115,60 zł. Pozwala to obniżyć należności podatkowe nawet o 1 636,99 zł[2].

„Zwrot środków na poziomie nawet 1 600 złotych w skali roku to spory zastrzyk gotówki dla niejednego domowego budżetu. Warto jednak zauważyć, że limit, a tym samym przewidywany maksymalny zwrot będzie rósł proporcjonalnie do wzrostu średniego wynagrodzenia w Polsce, na bazie którego jest wyliczany. Dodatkowo zainwestowane środki nie są zwyczajnie konsumowane, lecz ulokowane na koncie IKZE i w przyszłości posłużą odpowiedniemu zabezpieczeniu jesieni naszego życia. Ponadto przez cały okres oszczędzania, jeśli założymy odpowiednio długi horyzont inwestycyjny, mogą one wypracowywać satysfakcjonujący nas zysk. Posiadacze i posiadaczki tego rozwiązania docenią również możliwość wyboru zarówno podmiotu, opiekującego się ich pieniędzmi, jak i doboru planu odpowiadającego ich potrzebom czy profilowi inwestycyjnemu. Podwyższone ryzyko, które towarzyszy aktywnym strategiom inwestycyjnym, niektórzy traktują jak coś zupełnie normalnego, inni wolą spokojnie i konsekwentnie budować swój kapitał w oparciu o bezpieczniejsze formy oszczędzania. IKZE może bardzo dobrze wpisać się w plany każdej z tych grup” – tłumaczy Mateusz Szyłko z Esaliens TFI.

Należy pamiętać, że od podstawy opodatkowania można odliczyć tylko wpłaty dokonane w ciągu jednego roku podatkowego, a wypłaty z IKZE w momencie przejścia na emeryturę będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Według ostatnich danych opublikowanych przez KNF Polacy otworzyli 664 111 kont IKZE (ponad 29 tysięcy w samym pierwszym półroczu br.), na których zgromadzono do tej pory ponad 1,3 mld złotych[3].

***

Kontakt dla mediów:

Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl

Ważne informacje

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT.

Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.[2] Przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE.

Kategorie: Finanse
Dodał: Unicorn Media