Kategoria

Wyszukiwarka

Region

MLP Group wynajmuje już pół miliona m2

2017-11-14 09:53:25
MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 72,2 mln zł przychodów oraz 36,6 mln zł zysku netto. To odpowiednio o 7,7% oraz 61,4% więcej niż rok wcześniej. Na koniec września br. deweloper miał zawarte umowy najmu na blisko 0,5 mln m2, co oznacza wzrost o blisko połowę r/r.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku uzyskał 72,2 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o 7,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa zanotowała 49,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 18,3% więcej niż rok wcześniej. Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 36,6 mln zł zysku, co oznacza poprawę aż o 61,4% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec września 2017 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 715,6 mln zł, czyli o 5,9% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku.

„Osiągnięte wyniki w pierwszych trzech kwartałach tego roku oceniamy jako bardzo dobre. Dynamicznie zwiększamy wynajmowaną powierzchnię na rynku polskim, rozwijając jednocześnie ekspansję na rynku niemieckim. W przygotowaniu mamy wiele nowych projektów na naszych kluczowych rynkach, czyli polskim i niemieckim, ale także wchodzimy z naszą ofertą magazynową do Rumunii. Gwarantuje to dalszy systematyczny wzrost skali działania i wartości Grupy” - podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 17,4% do 1,14 mld zł (262,5 mln euro). Największy wpływ na osiągniętą poprawę miało przejęcie parku MLP Unna na rynku niemieckim, a także wydanie najemcom ponad 67 tys. m2 powierzchni oraz rozpoczęcie nowych inwestycji w parkach MLP Pruszków II oraz MLP Gliwice.

Na koniec września br. MLP Group wynajmowało 495,1 tys. m2, czyli o 48,4% więcej niż rok wcześniej, co oznacza jednocześnie ponad 33% wzrost wynajmowanej powierzchni od początku tego roku. Dynamiczny wzrost to efekt zawarcia w pierwszych trzech kwartałach br. umów najmu obejmujących łącznie 84,3 tys. m2 powierzchni oraz nabycia nieruchomości na rynku niemieckim liczącej 48,1 tys. m2 powierzchni. W tym okresie najemcy opuścili jednocześnie 8,5 tys. m2 wynajmowanej powierzchni. Poziom pustostanów na koniec września br. był na bardzo niskim poziomie zaledwie niecałych 2%.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.

Tagi: MLP Group
Dodał: Tauber Promotion