Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Międzynarodowa konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

2018-09-12 10:57:28
Już 18 i 19 września Kraków stanie się forum dyskusji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystko za sprawą międzynarodowej konferencji Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami!
Konferencja odbędzie się w Krakowie 18–19 września 2018 w Muzeum Armii Krajowej, przy ul. Wita Stwosza 12. Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i poznawanie dobrych praktyk stosowanych w innych krajach UE. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jako doskonałego sposobu na ochronę środowiska i zasobów naturalnych. Z pewnością nie zabraknie burzliwych dyskusji.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem GOZ. Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, jak i wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów. Dzięki wprowadzaniu nowych technologii można je ponownie wykorzystać. Zastosowanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych, służących m.in. zmniejszeniu ingerencji w naturę, zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększeniu liczby miejsc pracy.

Metody te, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do jak najdłuższego utrzymania w gospodarce wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów oraz redukcji ilości odpadów. Racjonalne zarządzanie surowcami dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będą ich pierwotne i wtórne źródła przy uwzględnieniu przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych narzędzi. W drugim dniu dyskusja będzie poświęcona wdrażaniu gospodarki obiegowej, tzn. nowym modelom biznesowym, edukacji, wskaźnikom GOZ, innowacjom ekologicznym, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych programów informatycznych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (ul. Wita Stwosza 12)
18–19 września 2018, godz. 9.00-18.00

Formularz zgłoszeniowy zamieszczono na stronie: www.konferencja-pan.pl Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018.

 

 


Dodał: Joanna Kowieska