Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Nowości prawne i produktowe dyskutowane przez inżynierów budownictwa

2018-11-15 10:57:44
Nowe prawo wodne, umowa cywilno-prawna przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ochrona przed zalaniem, rozbiórki obiektów oraz oświetlenie zewnętrzne były tematami spotkania zorganizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (DOIIB) w dniach 12 i 13 października br.

KESSEL aktywnie wspierał uczestników swoimi doświadczeniami.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański, a tematem pierwszego wystąpienia, które przeprowadził dr inż. Łukasz Szalata, było nowe prawo wodne. Następnie przedstawicielka KESSELA - Joanna Choroba – przedstawiła urządzenia do ochrony przeciwzalewowej, w szczególności innowacyjną hybrydową przepompownię ścieków - Ecolift. Produkt ten, ze względu na wykonanie obudowy z tworzywa, wpisuje się doskonale w nowe uwarunkowania odnośnie ścieków, które, na skutek zmian składu, stały się bardzo agresywne dla tradycyjnych studni betonowych i powodują ich korozję.

Dr inż. Anna Rawska–Skotniczny omówiła temat rozbiórki obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. Przedstawiciele firmy Schreder zaprezentowali możliwości oświetlenia zewnętrznego i przejść dla pieszych. Natomiast mec. Jolanta Szewczyk zapoznała uczestników z niuansami umów cywilno-prawnych w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inżynierowie budownictwa mieli więc okazję na przedyskutowanie aktualnych zagadnień formalnych i produktowych niezbędnych w ich pracy.

Dodał: Solpin