Kategoria

Wyszukiwarka

Region

POLAKÓW UBEZPIECZA PRACODAWCA

2018-07-30 10:30:06
Z badania „Polacy o ubezpieczeniach” przeprowadzonego przez multiagencję CUK Ubezpieczenia wynika, że 85% respondentów prowadzi, bądź stara się prowadzić zdrowy tryb życia, a blisko 1/3 deklaruje, że posiada dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jednak ponad połowa z nich przyznaje, że ich polisy są finansowane przez pracodawcę.

- „29% badanych deklaruje, że ich pracodawca w całości pokrywa koszty dodatkowego ubezpieczenia, a kolejne 28% stwierdza, że polisy zdrowotne, które posiada są współfinansowane przez zakład pracy. 43% finansuje ubezpieczenie w całości z własnej kieszeni” – mówi Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Posiadanie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest elementem prowadzenia zdrowego trybu życia. Odsetek respondentów deklarujących dodatkowe ubezpieczenie wzrasta wraz z zaangażowaniem w zdrowy tryb życia. Świadczy to o wzroście świadomości Polaków i włączeniu ubezpieczeń do „pro-zdrowotnych” zachowań. Jednak nie bez znaczenia pozostaje również̇ sytuacja finansowa ankietowanych – większe zarobki pozwalają̨ dużo częściej na posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

- „Im wyższe zarobki tym częściej posiadamy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – to wydaję się być logicznym rozwiązaniem. Co ciekawe w tym wypadku razem z wysokością zarobków rośnie również odsetek polis, które są finansowane przez pracodawców, a największą grupą, która sama płaci za dodatkowe ubezpieczenie są osoby najmniej zarabiające – tłumaczy Maciej Kuczwalski.

Kategorie: Uroda i zdrowie, Sport
Dodał: Unicorn Media