Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Problemy PBG na Ukrainie: organy ścigania prowadzą śledztwo, obligatariusze żądają raportów

2019-07-25 01:47:58
Sytuacja z ukraińskimi aktywami polskiej grupy kapitałowej PBG podgrzewa się wraz z postępami śledztw, w które jest uwikłane najwyższe kierownictwo grupy. Sprawa znalazła też odzwierciedlenie w postanowieniach zgromadzenia obligatariuszy PBG, które postawiło zarządowi szereg twardych warunków dotyczących jej ukraińskich aktywów.
Na dzień dzisiejszy organy ścigania Ukrainy prowadzą już dwa dochodzenia, w których figurują Jerzy Wiśniewski, prezes PBG S.A. i Rafako S.A. oraz Dariusz Szymański, wiceprezes PBG i członek rady nadzorczej Rafako. Chodzi o machinacje w Energopol-Ukraina, spółce zależnej PBG S.A., realizującej projekt deweloperski w Kijowie. 

Kierownictwo firmy Energopol-Ukraina, większośc udziałów której należy do polskiej grupy kapitałowej PBG, ukryło na oficjalnej stronie internetowej całą dokumentację finansową, w tym informację dotyczącą akcjonariatu oraz przepływu środków pieniężnych. Takie działania mogą być próbą polskich akcjonariuszy spowolnić śledztwo co do podejrzeń w sprzeniewierzeniu funduszy Energopol-Ukraina, - uważa znany ukraiński adwokat dr Jurij Suchow.
 
Według opinii dra Suchowa owe działania mogą też być skierowane na ukrycie kompromitujących danych przed obligatariuszami PBG, które 28 czerwca b.r. zgodzili się przesunąć terminy wykupu obligacji układowych z 30 czerwca do 16 września 2019 roku. Zarządowi PBG postawiono jednak szereg twardych warunków, większość z których są powiązane z sytuacją wokół ukraińskich aktywów PBG.
 
Zgodnie z zawartym porozumieniem zarząd firmy zobowiązuje się m. in.:
  • przedstawić  zaktualizowane raporty z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji oraz harmonogram przepływów środków finansowych pochodzących z projektu realizowanego w Kijowie;
  • przedstawić przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi oraz członkami zarządu spółki za okres ostatnich 3 lat;
  • na bieżąco udzielać obligatariuszom wszystkich wymaganych informacji co do sytuacji prawnej i finansowej spółki.
 
Szczególnej uwagi zasługuje warunek, według którego PBG ma przedstawić zaktualizowane raporty z wyceny wszystkich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach procesu dezinwestycji.
 
Jednak cały majątek Energopol-Ukraina w marcu 2019 roku został przekazany stronie trzeciej na podstawie umowy hipoteki. To znaczy, że spółki zależne PBG nie posiadają dziś na Ukrainie żadnej nieruchomości do zbycia.
 
Stronie trzeciej zostały przekazane nie tylko mieszkania przeznaczone do sprzedania, ale również już sprzedane. Co do tego ukraińskie organy ścigania rozpoczęły śledztwo, w ramach którego poszkodowanymi występują ponad 200 rodzin.
 
“Nie mogę nie podać do wiadomości obligatariuszy PBG, że strony poszkodowane w ramach dochodzenia w sposób oczywisty mają zamiar wnioskować do sądu o areszt spornego mienia na czas prowadzenia śledztwa”, - komentuje adwokat Jurij Suchow.
 
Warto przypomnieć, że jeszcze jedno dochodzenie, w którym figurują Jerzy Wiśniewski i Dariusz Szymański, dotyczy sprzeniewierzenia funduszy Energopol-Ukraina na kwotę ok. 20 mln USD.
 
Dochodzenie, rozpoczęte 20 kwietnia 2019 roku Szewczenkowskim oddziałem Komendy Głównej Policji Narodowej Ukrainy w m. Kijowie, dotyczy szeregu podejrzanych transakcji zrealizowanych przez zarząd Energopol-Ukraina z przyzwolenia rady nadzorczej, w tym kierowników PBG S.A. Jerzego Wiśniewskiego i Dariusza Szymańskiego.
 
Interesy poszkodowanych akcjonariuszy mniejszościowych Energopol-Ukraina w procesie śledztwa reprezentuje znany ukraiński adwokat, dr Jurij Suchow, specjalizujący się na sprawach karnych o charakterze trudnym i w wielu przypadkach publicznym. Na Ukrainie mecenas Suchow jest znany dzięki reprezentacji czołowych polityków tego kraju. Na przykład, w r. 2011 adwokat bronił w sądzie Julię Tymoszenkę, byłą premierkę i więżniarkę polityczną.
Kategorie: Budownictwo, Gospodarka
Tagi: ukraina, PBG
Dodał: Mykhailo Krasiuk