Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Przyszła polityka spójności w Polsce – spotkaj się z ekspertami Komisji Europejskiej w Rzeszowie

2019-03-19 11:46:22
Warszawa, Rzeszów, Katowice i Wrocław to miasta w których eksperci Komisji Europejskiej prezentują swój najnowszy raport na temat polskiej gospodarki pt. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019. Rzeszowskie spotkanie pt. GOSPODARCZY SUKCES POLSKI – WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ, odbędzie się w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania.

Komisja Europejska inicjuje dyskusję na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego w ramach tzw. Semestru Europejskiego. - Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”. Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. – informuje Ewa Nowak-Koprowicz, Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie.

Przedstawiono już wstępne pomysły na temat tego, w jaki sposób fundusze UE, szczególnie te związane z polityką spójności, mogą pomóc w osiągnięciu priorytetów inwestycyjnych w okresie budżetowym 2021-2027. Teraz Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2027 – będzie to ponad 72 miliardów euro w cenach bieżących. Jako priorytet wskazano rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje. 

Aby przybliżyć mieszkańcom Podkarpacia kwestie związane z raportem, PIEED - Rzeszów zaprasza na spotkanie „GOSPODARCZY SUKCES POLSKI – WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ. Dyskusja wokół raportu Komisji Europejskiej”, które odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w Klubie Akademickim IQ WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2. W spotkaniu w Rzeszowie wezmą udział następujący eksperci Komisji Europejskiej: Michael Stierle, Zastępca Szefa Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych (DG ECFIN); Rafał Wielądek, ekonomista, DG ECFIN; Wojciech Paczyński, ekonomista, DG ECFIN; Bartłomiej Wiczewski, ekonomista, DG ECFIN. Spotkanie obejmie prezentację raportu, a następnie sesję pytań i odpowiedzi.

- Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych polityką gospodarczą oraz polityką spójności po 2021 roku, zwłaszcza przedstawicieli regionów, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich. Z tego też względu realizowane jest w szerokim partnerstwie z Enterprise Europe Network, Instytutem Badań i Analiz Finansowych, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie – podsumowuje E. Nowak-Koprowicz.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Ze względów organizacyjnych zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia na adres mailowy organizatora, tj. europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl. W przypadku pytań PIEED-Rzeszów zaprasza do kontaktu również telefonicznie, 17 866 11 02.

Kategorie: Samorządy, Praca, Przemysł
Regiony: podkarpackie
Dodał: Dominik Łazarz