Kategoria

Wyszukiwarka

Region

RAPORT: Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy

2017-05-19 10:50:43
Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W I kw. br. wynajętych zostało łącznie 970 tys. mkw., o 42% więcej niż w I kw. 2016 r. Deweloperzy oddali do użytku 475 tys. mkw., a ponad 1,4 mln mkw. pozostaje w budowie, jak wynika z raportu AXI IMMO.

Popyt pod znakiem dużych transakcji
W okresie od stycznia do końca marca 2017 popyt brutto wyniósł 970 000 mkw., z czego nowe
umowy i ekspansje stanowiły 70%. Ubiegłoroczny rekord otwarcia roku został pobity o 42%. Jest to
najwyższy kwartalny wynik w historii nowoczesnego rynku magazynowego w Polsce.

Tak wysoki wolumen wynajętej powierzchni w pierwszych miesiącach roku jest efektem finalizacji
kilku dużych transakcji, które znacząco wpłynęły na ostateczny rezultat po stronie popytu. Wskaźniki
produkcji i eksportu są dobre, co pozytywnie nastraja najemców do inwestycji w nowe fabryki i centra
logistyczne – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Najwięcej powierzchni magazynowo-produkcyjnych zostało wynajętych w regionie Górnego Śląska,
gdzie o wyniku zadecydowała transakcja na 135 000 mkw. firmy Amazon w Sosnowcu. Łącznie w
regionie popyt brutto wyniósł 330 000 mkw. Wysoka aktywność najemców miała miejsce również w
regionie Warszawy (198 000 mkw.) i Wrocławia (140 000 mkw.). Po wyłączeniu dużych transakcji
powyżej 40 000 mkw., średnia wielkość wynajmowanego modułu w Polsce w I kw. 2017 roku
wyniosła ok. 4500 mkw.

W strukturze popytu niezmiennie dominują operatorzy logistyczni i sieci handlowe, których udział w
całości popytu wyniósł 63%.

Wysoki przyrost nowej podaży nie tylko na głównych rynkach
Intensywna druga połowa ubiegłego roku zaowocowała wysokim wynikiem po stronie podaży w
2017.Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec marca br. wyniosły 11,7 mln.
Blisko 500 000 mkw. zostało oddanych do użytku, o 65 000 mkw. więcej niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale br. największy przyrost nowej podaży miał miejsce w regionie Poznania,
Górnego Śląska i Bydgoszczy. W każdej z wymienionych lokalizacji oddanych zostało po ok. 100 000
mkw. Wśród deweloperów najwięcej nowej powierzchni dostarczyła firma Panattoni w ramach 14
projektów o łącznej powierzchni ponad 300 000 mkw. Wysoki, przekraczający 50% udział w nowej
podaży, miały inwestycje typu BTS.

Konsekwencją dobrej koniunktury i wysokiej aktywności najemców jest 1,4 mln mkw. w budowie na
koniec marca br. Najwięcej nowej powierzchni powstaje w okolicach Warszawy (350 000 mkw.) i
Szczecinie (291 000 mkw.).

Na pięciu głównych rynkach w budowie jest prawie 1 mln mkw. powierzchni magazynowo-
produkcyjnej. Poza Szczecinem, aktywność deweloperska w mniejszych regionach została
ograniczona. Udział projektów spekulacyjnych utrzymuje się na stabilnym poziome 30%. Pod
względem liczby realizacji inwestycji bez zabezpieczonych umów najmu wyróżniają się deweloperzy
Panattoni i Hillwood – dodaje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Minimalny wzrost pustostanów dzięki wysokiej absorpcji nowych powierzchni
W porównaniu do ostatniego kwartału współczynnik powierzchni niewynajętej wzrósł minimalnie z
6% do 6,1%. Poziom pustostanów jest stabilny, pomimo intensywnych działań deweloperskich, gdyż
towarzyszy im wysoki wolumen transakcji. Najniższy poziom pustostanów występuje w Polsce
Centralnej i wynosi 1,5%, przy czym w samej Łodzi brak wolnych modułów do wynajęcia. Najwyższy
wzrost współczynnika powierzchni niewynajętej odnotowany został w Szczecinie - z 2,9% do 8,8% i
Wrocławiu - z 6,5% d 8,5%.

Stawki czynszów - wzrosty we Wrocławiu i na Górnym Śląsku
Czynsze bazowe w większości regionów w pierwszych miesiącach roku pozostały na stabilnym
poziomie, z tendencją wzrostową w regionie Wrocławia i wybranych lokalizacjach Górnego Śląska.
Najniższe czynsze efektywne oferują deweloperzy w okolicach Warszawy, w Poznaniu oraz na Śląsku.
Przy dużych powierzchniach możliwe są do uzyskania stawki poniżej 2,0 euro za mkw. W odróżnieniu
do poprzedniego roku, przy transakcjach średniej wielkości deweloperzy nie są skłonni do dużych
ustępstw.

Pozytywne prognozy dla rynków z dostępem do pracowników
Pierwsze miesiące roku pozwalają stawiać optymistyczne prognozy na kolejne miesiące na rynku
magazynowym. Wielkość nowego popytu budują przede wszystkim duże transakcje firm, które
rozpatrują oferty w skali całego kraju biorąc pod uwagę nie tylko lokalizację, ale też dostępność
pracowników, odległość od głównych producentów czy otoczenie biznesowe.

Ponadto, pomimo dużej aktywności deweloperów, projekty w rozwijających się lokalizacjach
magazynowych to przede wszystkich inwestycje typu BTS lub pre-let. Relatywnie niski potencjał
lokalnych firm sprawia, że deweloperzy nie uruchamiają projektów typowo spekulacyjnych.
Zaangażowanie deweloperów w budowę nowych obiektów na głównych rynkach utrzyma się na
stabilnym, wysokim poziomie. Jednak w wybranych lokalizacjach jak okolice Warszawy, Poznań czy
Wrocław liczba nowych inwestycji będzie wykazywała tendencję spadkową, ze względu na
perspektywę uwolnienia dużych modułów związaną z relokacją klientów.

Więcej informacji o AXI IMMO na www.axiimmo.com
Dodał: AXI IMMO