Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

2018-07-17 07:17:17
Trwające w Sejmie prace dotyczą rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Rządowy projekt reguluje kwestie związane z tymczasowym zarządem przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na własny rachunek.

Trwające w Sejmie prace dotyczą rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Na wstępie warto przybliżyć samo pojęcie owego przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej, inaczej indywidualnego przedsiębiorcy, które jest najprostszą organizacyjnie formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Polsce. Rządowy projekt reguluje kwestie związane z tymczasowym zarządem przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na własny rachunek.

Obecnie prawo ogranicza możliwości używania nazwy firmy, nie pozwala na korzystanie z tego samego numeru NIP, uzyskanych zezwoleń administracyjnych czy koncesji . Istotnym faktem jest również to, że najczęściej wygasają umowy o pracę i kontrakty handlowe.

Projektowane przepisy mają na celu ułatwienie płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Właściciel firmy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł ustanowić zarząd sukcesyjny, co będzie z kolei wymagało powołania zarządcy sukcesyjnego, zgody powołanej osoby na pełnienie tej funkcji oraz wpisania jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarząd sukcesyjny będzie ustanawiany z chwilą śmierci przedsiębiorcy. W sytuacji zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej także będzie możliwe ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Możliwość taka jednak nie będzie istnieć w przypadku upadłości przedsiębiorcy (...).

 

Czytaj cały artykuł na Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Link do strony www: www.uchman.pl
Uchman i Partnerzy sp. z o.o. Społka Doradztwa Podatkowego

 

Zajmujemy się doradztwem podatkowym dla biznesu. Łączymy wiedzę prawną i podatkową z wiedzą o zarządzaniu firmą, co daje nam możliwość realizacji skomplikowanych projektów interdyscyplinarnych takich jak ceny transferowe, czy restrukturyzacja biznesu.

 

Kategorie: Finanse, Usługi
Dodał: Uchman i Partnerzy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego