Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Uczniowie „Mechanika” na praktykach w firmie RAFAMET

2018-11-28 14:41:40
Firma RAFAMET S.A. objęła patronatem klasy CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, które kształcą w zawodzie technik mechanik. W ramach tej współpracy grupa siedemnastu uczniów realizuje w kuźniańskiej spółce praktyki zawodowe.
To kolejna odsłona współpracy firmy RAFAMET S.A. z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Wcześniej w kuźniańskiej spółce gościli m.in. uczniowie niemieckich szkół partnerskich „Mechanika”, którzy realizowali  zagraniczne staże w ramach projektów Leonardo Da Vinci oraz Erasmus+. 
 
RAFAMET patronem III klas
Po rozmowie z przedstawicielami spółki doszliśmy do wniosku, że obszarów współpracy jest znacznie więcej. Dowodzą tego także ankiety, które przeprowadziliśmy wśród uczniów w szkole. Chcieliśmy przekonać się, jakie są wizje zawodowe uczniów po zakończeniu szkoły średniej. Jak się okazało, nie wszyscy zamierzają wyjechać na Zachód; pewna grupa osób chce studiować dziennie, ale jest też znacząca grupa uczniów, którzy zamierzają  pracować na lokalnym rynku albo też pracować, a przy tym kształcić się w systemie wieczorowym lub zaocznym – mówi Mirosław Uliczka, wicedyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ds. kształcenia zawodowego. 
Wiemy, że obecnie szczególnie popularne są takie kierunki jak technik informatyk, czy technik  mechatronik, ale lokalny rynek pracy poszukuje także absolwentów w tradycyjnych zawodach, takich jak technik mechanik, czy technik elektryk. Właśnie na potrzeby „odrodzenia się” tych kierunków chcemy kształcić młodzież w zawodzie technik mechanik. Myślę, że taka jest istota kształcenia zawodowego: nie mamy zasilać urzędu pracy, ale firmy na lokalnym rynku - dodaje Mirosław Uliczka.
 
W podobnym tonie wypowiada się Sławomir Janowski, dyrektor szkoły. - Istotą pracy szkół technicznych i zawodowych jest współpraca z pracodawcami. Może ona polegać m.in. na organizowaniu wizyt studyjnych uczniów w zakładach pracy, czy realizacji praktyk oraz staży zawodowych. Największe efekty pozwala uzyskać współpraca przybierająca formę klasy patronackiej, jaką nawiązaliśmy z firmą RAFAMET – podkreśla dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 
Umowa, na mocy której firma RAFAMET objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik, została zawarta w marcu tego roku. - Celem porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju oświaty i umożliwienia uczniom weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole, w warunkach rzeczywistych, w formie odbywanych praktyk, a co za tym idzie - podniesienia ich kompetencji zawodowych. W ten sposób wzbogacamy również  możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym również naszej firmy – mówi Barbara Jędrzejowska, Specjalista do spraw personalnych i wynagrodzeń firmy RAFAMET S.A.
 
Praktyki uczniów w Kuźni Raciborskiej
Pięciotygodniowe praktyki rozpoczęły się 5 listopada br. Bierze w nich udział siedemnastoosobowa grupa uczniów CKZiU „Mechanik”.  - Uczniowie zostali podzieleni na grupy i będą co tydzień pracować w innej brygadzie, dzięki czemu zapoznają się ze specyfiką poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Uczniowie już jako praktykanci wykonują pracę w brygadach montażowo - ślusarskich, zajmują się także obróbką skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, jak również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dodatkowo, zapoznają się z doborem, kalibracją oraz wydawaniem narzędzi. Kolejnymi etapami jest zapoznanie uczniów z dokumentacją konstrukcyjno - technologiczną oraz poznanie procesu kontroli i zarządzania jakością. To bardzo ważne, by poznali nie tylko proces budowy maszyn, ale także specyfikę ich montażu i sam proces obróbki skrawaniem - opisuje Krzysztof Murawski, opiekun praktyk, a jednocześnie Kierownik Projektu na Wydziale Montażu w firmie RAFAMET. Krzysztof Murawski  pierwsze kroki swojej kariery zawodowej stawiał właśnie jako praktykant w kuźniańskiej spółce.  
 
Praktyki poprzedziło zwiedzanie zakładu i szkolenie BHP. Uczniom powierzono zadania, które na co dzień realizują pracownicy firmy, są one jednak odpowiednio dopasowane do ich możliwości, a nad ich przebiegiem pieczę sprawują brygadziści. Opiekunowie wprowadzają młodych ludzi w arkana pracy firmy RAFAMET i dzielą się swoimi doświadczeniami, w tym z zagranicznych wyjazdów związanych z montażem maszyn u odbiorców. 
 
Praktyki uczniów raciborskiego „Mechanika” potrwają do 7 grudnia, wtedy przyjdzie czas na podsumowania. O tym, jak cennym doświadczeniem są praktyki, już zdążył przekonać się m.in. Patryk Żemełka, który dwa lata temu odbywał praktyki w spółce z Kuźni Raciborskiej, a od ponad roku jest zatrudniony w firmie jako ślusarz. – Sprawdziłem, jak w praktyce wyglądają procesy, o których uczyliśmy się w szkole. Takie praktyki to najlepszy sposób, by poznać działanie firmy  – mówi P. Żemełka.
 
 Głównym celem praktyk w firmie RAFAMET  jest zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji w sposób kompleksowy, by nabyte doświadczenie zaowocowało w przyszłych latach. Bardzo zależy nam na tym, by młodzież po ukończeniu szkoły do nas wróciła już w roli pracowników w pewnym stopniu wykwalifikowanych – podsumowuje K. Murawski.
 
 
* * *
RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.
 
* * *
Kontakt:
www.rafamet.com.pl
 
Anna Koza
anna.koza@adventure.media.pl
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70
 
 
 
 
 
Kategorie: Gospodarka, Przemysł
Dodał: Adventure Media s.c.