Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Unum Życie z tytułem: Najlepszy Pracodawca 2019

2019-11-18 11:04:31
Unum Życie zostało wyróżnione przez Kincentric tytułem Najlepszego Pracodawcy 2019 w Polsce (Kincentric Best Employer). To już siódme docenienie Unum za budowanie angażującego miejsca pracy.

Kincentric Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na świecie od 19 lat (wcześniej jako Aon Best Employers). Program wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie
w oparciu o wyniki badań pracowników.

 

Badanie Best Employers jest szczególnie bliskie mojemu sercu, ponieważ to otwarty i szczery głos naszych pracowników oraz współpracowników. Powodem do dumy jest nie tylko ponownie uzyskany tytuł Najlepszego Pracodawcy, ale również niezwykle wysoka 99% frekwencja w badaniu. Dziękuję wszystkim pracownikom
i współpracowników za ich zaangażowanie, otwarty dialog, wiarę w naszą wspólną przyszłość i chęć rozwoju w Unum. Atmosfera jaka u nas panuje, dobre relacje między nami oraz konsekwentna realizacja naszej misji to zasługa przede wszystkim ludzi, którzy wspólnie tworzą to miejsce.
” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.

 

Aby uzyskać tytuł Kincentric Best Employer, firma musi osiągać wysokie wyniki w czterech wymiarach. Zaangażowanie pracowników mierzone było pozytywną opinią respondentów o miejscu pracy i wizją wspólnej przyszłości, a także poziomem motywacji badanych osób. Kolejnym badanym elementem była zwinność biznesowa, sprawdzana poziomem innowacji w organizacji i tempem adaptacji do zmian rynkowych. Pracownicy i współpracownicy oceniali również w badaniu menadżerów i liderów, w jakim stopniu wpływają oni na zaangażowanie i relacje w organizacji. Firma również była weryfikowana pod kątem orientacji na ludzi, czyli jak zarządza i przyciąga talenty.

 

Tytuł najlepszego Pracodawcy to ogromna duma, a także zobowiązanie, by
w kolejnym okresie utrzymywać wysokie standardy, rozwijając najważniejszy dla nas kapitał: naszych ludzi. Współpracując z ponad 400 pracownikami
i współpracownikami w całej Polsce, chcemy wspólnie tworzyć takie miejsce,
w którym się dobrze czujemy i z którym się utożsamiamy. Firmę w której podzielamy podobne wartości, która daje możliwości nauki i rozwoju oraz sprzyja osiąganiu osobistych sukcesów
”- dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego.

 

Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników.

 

 „Ponadprzeciętne organizacje, takie jak Unum Życie wyróżniają się na rynku, ponieważ wzmacniają wyniki dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników, zwinności biznesowej, angażującym liderom i orientacji na ludzi. Gratulujemy Unum Życie otrzymania tytułu Kincentric Best Employers 2019 w Polsce.”- Ken Oehler, Global Engagement and Culture practice leader w Kincentric.

 

Kategorie: Finanse
Dodał: Unum Życie TUiR S.A.