Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Wyniki finansowe GK RAFAMET w I półroczu 2018 roku

2018-09-17 11:37:03
Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I półroczu bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 Grupa uzyskała wyższe przychody i deklaruje osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na koniec 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 60 mln złotych. W analogicznym okresie roku 2017 przychody wynosiły prawie 50 mln złotych. 
 
Grupa Kapitałowa RAFAMET zanotowała jednak stratę netto w wysokości 905 tys. złotych. W porównywalnym okresie minionego roku strata netto miała wartość 1,54 mln złotych.
 
Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny wskazuje, że analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych po 30 czerwca br. oraz ocena dokonana w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Zarządu Emitenta, pozwalają przyjąć założenie, iż wyniki finansowe GK RAFAMET za cały rok 2018 będą dodatnie. 
 
Na wynik finansowy za I półrocze duży wpływ miało utworzenie rezerwy bilansowej na niewykorzystane urlopy pracownicze, jak również zwiększenie odpisu aktuarialnego na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 700 tys. zł.
 
 
* * *
 
Autor tekstu: Anna Koza, Adventure Media
 
* * *
 
RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.
 
* * *
Kontakt:
www.rafamet.com.pl
 
Aleksandra Dik
aleksandradik@adventure.media.pl
+ 48 604 231 738
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70
 
Kategorie: Gospodarka, Przemysł
Regiony: śląskie
Dodał: Adventure Media s.c.