Kategoria

Wyszukiwarka

Region

Zakładanie spółki akcyjnej - jak przebiega ten proces?

2019-07-23 12:52:39
Zakładanie spółki akcyjnej często mylnie kojarzony jest ze skomplikowanym procesem. Można założyć ją w kilku prostych krokach i czerpać maksymalne korzyści z takiego rozwiązania. Jak się za to zabrać i czym tak naprawdę jest spółka akcyjna?

Zakładanie spółki akcyjnej często mylnie kojarzony jest ze skomplikowanym procesem. Można założyć ją w kilku prostych krokach i czerpać maksymalne korzyści z takiego rozwiązania. Jak się za to zabrać i czym tak naprawdę jest spółka akcyjna?

Co to jest spółka akcyjna?

 

Innymi słowy jest to spółka prawa handlowego, która ma charakter kapitałowy. W tym przypadku kapitał składa się z wkładu właścicieli danej firmy, Na tej podstawie otrzymują oni następnie odpowiednią ilość akcji. Właściciele ponoszą ryzyko lokaty kapitału tylko do wartości ceny nabycia akcji. Natomiast zyski kapitałowe czerpią po sprzedaży akcji w cenie wyższej od pozyskanej. Jest to forma działalności tworzona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw, która składa się na wielu właścicieli.

Co cechuje spółkę akcyjną?

 

Istnieje kilka charakterystycznych cech, odpowiednich tylko spółce akcyjnej. Spółka akcyjna jest przede wszystkim osobowością prawną, która oddzielona jest od osobowości prawnej właścicieli. Wymaga ona spisania aktu notarialnego, a jej minimalny kapitał zakładowy to 100 000 złotych. W tym przypadku właściciele nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Taka spółka widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jej najważniejszy element – akcja – dzieli się na równą wartość nominalną.

Jak zatem wyglądają poszczególne etapy tworzenia spółki akcyjnej? Czy jest to proces skomplikowany i wymagający? Zapraszam do dalszej części artykułu. Warto również przemyśleć zlecenie zakładania spółki akcyjnej na http://podatki-katowice.pl/uslugi/spolki-akcyjne

Etapy zakładania spółki akcyjnej

 

Sporządzenie aktu notarialnego

 

Status spółki akcyjnej zostaje sporządzony w formie aktu notarialnego. Określa się w nim wiele podstawowych informacji o spółce, takich jak: firmę i siedzibę, wysokość kapitału i wartość nominalną akcji, liczbę akcji i wiele więcej wyjaśnień natury prawnej. Spółka akcyjna zostaje zawarta w chwili objęcia wszystkim akcji.

Kapitał zakładowy

 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić nie mniej niż 100 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Organy spółki akcyjnej

 

Prawo wymaga przedwczesnego wyboru zarządu spółki akcyjnej zajmującego się sprawami i reprezentowaniem spółki. Powołana musi zostać również rada nadzorcza zajmująca się nadzorem spółki. Określona musi zostać również najwyższa władza spółki.

Rejestr sądowy

 

Każda spółka akcyjna musi zostać wpisana do rejestru sądowego poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Znaleźć się tam musi podpis każdego członka zarządu jak i kluczowe informacje zawarte we wniosku. Składa się to na urzędowym formularzu KRS-W4. Ponadto do zgłoszenia trzeba uwzględnić kilka dodatkowych pism, takich jak statut, akty notarialne, oświadczenia o zgodności z prawem czy dowód wpłaty na akcje.

Dodatkowe etapy

 

Poza powyższymi istnieje jeszcze kilka dodatkowych etapów tworzenia spółki akcyjnej. Musi ona zostać przede wszystkim zgłoszona w urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym. Poza tym niezbędne jest założenie rachunku bankowego i zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kategorie: Finanse
Dodał: Podatki Podatki