Kategoria

Polityka prywatności

Polityka prywatności InNews.pl
Załącznik do regulaminu portalu InNews.pl –NewsWire.

Administratorem danych osobowych i operatorem portalu InNews.pl jest encja.com S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000421253, posiadająca kapitał zakładowy 600.000,00 zł w całości opłacony oraz numer NIP 634-267-80-33.

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zapewniamy Państwu wgląd w swoje dane, ich edycję, zmianę oraz możliwość usunięcia konta. Stosujemy także wszelki środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych nam danych.


2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
- imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu osoby reprezentującej firmę, organizację lub instytucję Użytkownika.


3.Zbiór danych osobowych użytkowników traktowany, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach będących własnością encja.com S.A. w specjalnej strefie bezpieczeństwa w warunkach zapewniających właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.


4. Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, InNews.pl wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących Państwa wizyt w Serwisie, jak np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z obsługą działania portalu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych.


5. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie poprzełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo naruszenia praw spółki encja.com S.A., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.


6. Właściciel portalu InNews.pl zastrzega prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności związanych m.in.w związku ze zmianami w przepisach. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich modyfikacjach polityki prywatności poprzez jej opublikowanie na stronie InNews.pl oraz przekazanie informacji o zmianach w newsletterze lub e-mail.


7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości od administratora portalu, w tym w formie newslettera. Zalicza się do nich informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem portalu, bądź inne wiadomości, np. życzenia okolicznościowe, informacje, komunikaty systemu.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy lub wątpliwości prosimy o kontakt.
encja.com S.A.
Ul. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
redakcja@InNews.pl